חסר רכיב

תחנת הניסיונות החקלאית

"תחנת הניסיונות החקלאית" או "התחנה לחקר החקלאות" נוסדה בשנת 1921 בבן שמן על ידי יצחק אלעזרי וולקני.
בשנת 1926 נרכשו עבור התחנה אדמות הר החול בכניסה הצפונית לרחובות, ובשנת 1932 נחנכו בנייניה הראשונים (בניינים אלה נמצאים היום בתחומי מכון ויצמן למדע).

תחנת הניסיונות

תחנת הניסיונות היתה המוסד המדעי הראשון שקבע את משכנו ברחובות, ובעקבותיו הוקמו בעיר מוסדות מדע אחרים.

לאחר מותו של יצחק אלעזרי וולקני הוחלט לקרוא לתחנת הניסיונות על שמו - מכון וולקני.
במשך הזמן היה המקום צר מלהכיל את כל מוסדות המדע שקמו בסביבה, והחל משנת 1955 הועברו מחלקות התחנה לבית דגן.
במקומה של התחנה לחקר החקלאות נמצאת היום הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית.
חסר רכיב