חסר רכיב

הקמת חברת "מנוחה ונחלה"

בז' באדר 1889 נוסדה באודסה אגודת "בני משה", שבראשה עמד אחד העם. האגודה נקראה ע"ש משה רבנו, שלפי המסורת נולד ומת בז' באדר.

"בני משה", שהיו חובבי ציון נלהבים, נהגו לעבור בבתים כדי לאסוף כספים לישוב ארץ ישראל. לוין אפשטיין, אחד מפעילי "בני משה" בוורשה, נשאל באחד מביקוריו: "מדוע אין אתה בעצמך נוסע שמה?". למחרת, נפגש עם חבריו לעבודת "חיבת ציון" בווארשה: חיים כהן, מתתיהו כהן, אליעזר קפלן וזאב גלוסקין. הוא שאל את חבריו את השאלה שנשאל. ואכן, החברים החליטו כי הגיע הזמן לעשות מעשה: "אנחנו, יהודי רוסיה ופולין, צריכים לבנות מושבה למופת, בכספנו אנו, למען יראו כיצד בונים וכיצד מנהלים מושבה בישראל" (זכרונותי, לוין-אפשטיין).

הם החלו להתעניין באפשרויות הרכישה בארץ, והחליטו להקים חברה בת שלושים חברים, בעלי הון, שיתיישבו במושבה רק לאחר התבססות המשק. הם הצליחו לשכנע את יעקב ברוידא, סוחר עשיר ובעל שם, לעמוד בראש החברה. בעקבותיו הצטרפו חברים נוספים, שביקשו לרכוש עד כדי חמישים חלקים במושבה העתידה לקום.

בז' באדר 1890 נוסדה חברת "מנוחה ונחלה". שם החברה נגזר מהפסוק: "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה והנחלה" (דברים, י"ב, ט'). מטרת החברה הייתה ייסוד מושבה עצמאית בארץ ישראל, שלא תהיה תלויה בתמיכתו של הברון רוטשילד.

עדויות וקטעי ספרות:
אליהו זאב לוין אפשטיין, שהיה ממייסדי האגודה ולימים ראש הוועד הראשון של המושבה רחובות, הסביר את מניעיהם של מייסדי "מנוחה ונחלה": "האיכרים היהודים אשר במושבות הברון לא שבעו רצון מן היחס שהפקידות הייתה נוהגת בהם. כאשר הביאו חובבי ציון לפני הברון את תלונות האיכרים ואת תביעותיהם, לא היה שם לב להן. הוא היה מדגיש כי הוא נותן את הכסף, ועל כן מתנהג כרצונו... הרגשנו כי יש צורך לייסד מושבה בארץ ישראל, אשר לא תהיה זקוקה להלוואה או לתמיכה מהברון המקומם את שממות ארצנו", שלא היה שם לב לתלונות האיכרים על יחס הפקידות אליהם, ואומר: "אתם היהודים בני רוסיה יכולים רק לקנטר ולעורר תלונות, אבל לא ליצור". (זכרונותי, עמ' 116).
חסר רכיב