חסר רכיב

תנועות הנוער

בראשית
תנועות הנוער הנן ארגוני נוער מיוחדים שקמו החל מהמאה ה-19 על רקע המשברים החברתיים-תרבותיים שפקדו את אירופה. התנועות, שעסקו בחינוך בלתי פורמאלי, היוו ביטוי לתרבות נוער ייחודית. תנועות הנוער הראשונות צמחו בגרמניה. התנועות הדגישו את תרומת הנוער לפתרון המשברים, אך הן נבדלו זו מזו באופי הפתרון ובזיקתן לעולם המבוגרים. תנועות הנוער מהוות חברות נוער שלמות עם מערכת עצמאית של תרבות, רעיונות, ציוני דרך וכו'. במדינות טוטליטריות הדגישו תנועות נוער את החובה האזרחית, הסמלים והטקסים הלאומיים. במדינות הדמוקרטיות הדגישו התנועות את רעיונות החירות.

תנועות נוער ציוניות באירופה
בעקבות תנועות הנוער הלאומיות קמו תנועות נוער ציוניות בעם היהודי באירופה וביניהן: בלאו-וייס (כחול-לבן בגרמנית), השומר הלאומי, ברית החשמונאים, ביתר, צעירי ציון, גורדוניה, דרור, הנוער הציוני, יהודה הצעיר ועוד. חלק מהתנועות ממשיכות להתקיים, ואחרות נעלמו.
גם בארץ קמו נציגים לתנועות נוער עבריות : המכבי הצעיר, צופים, השומר הצעיר, הנוער העובד, המחנות העולים, גורדוניה, התנועה המאוחדת, בית"ר, בני עקיבא, הנוער הציוני ועזרא.

תנועות נוער ברחובות
לרוב לתנועות נוער בארץ ישראל היו סניפים ברחובות (שנת ההקמה המצוינת כאן מתייחסת לסניף המקומי בלבד):
מכבי - הסניף שכן ברחוב הרצל, ליד גן המייסדים, והיה פעיל בחגיגות רחובות לפני מלחמת העולם הראשונה
המכבי הצעיר - הוקם ב - 1930, הסניף שכן בבית מכבי ברחוב הרצל.
הצופים - הוקם ב- 1926.
השומר הצעיר - הוקם ב- 1933, ברחוב מנוחה ונחלה, ר' בנימין.
המחנות העולים - מגרש סמילנסקי, רחוב יעקב.
הנוער העובד - הוקם ב- 1926 , הסניף שכן בבית העולים.
התנועה המאוחדת - הוקמה ב- 1945, הסניף שכן ברחוב נורדאו ןברחוב הרשנזון.
בית"ר - הוקם ב - 1945 רחוב אחד העם, בחצר אפל
הנוער הציוני - הסניף שכן ברחוב אחד העם, בחצר אפל.

חקר וכתב - ד"ר מיכה נצר
חסר רכיב