חסר רכיב

כלכלת רחובות כמושבת כרמים 1918-1890, ד"ר עמיעד ברזנר


כלכלת רחובות כמושבת כרמים
תוכן העניינים:
הקדמה
פרק א' - הרקע והשלבים בביסוס מושבות המטעים
פרק ב' - משק וכלכלה
פרק ג' - הבציר
פרק ד' - 1893-1890 - שנות הערלה
פרק ה' - 1899-1894 - רחובות נסמכת על חסדי הברון
פרק ו' - 1905-1900 - חשבון נפש, חששות ותקוות לעתיד
פרק ז' - 1914-1906 - הקמת הסינדיקט ומעבר לכרמי שקדים
פרק ח' - רחובות במלחמת העולם הראשונה
סיכום
הערות
ביבליוגרפיה

קישור לתקציר העבודה - כאן
חסר רכיב