חסר רכיב

מחירי הנסיעה

עד שנת 1933 לא היה פיקוח על תעריפי הנסיעות (למעט הרכבות שבהן נמכרו כרטיסים עוד בתקופה העותומאנית). תעריפי הדיליז'נס ומחירי הנסיעה במכוניות נקבעו ע"י תקנות פנימיות של המפעילים ו/או ועד המושבה. בשירותים עירוניים נקנה כרטיס הנסיעה אצל הנהג או עוזרו, בשירותים בין עירוניים נרכש הכרטיס מראש אצל סוכן, בחנות או אפילו בבית מרקחת (על מנת להבטיח מקום נסיעה). ב – 1933 נקבעו התקנות ביניהן המחיר המקסימלי המותר לגבייה. ברוב המקרים לא נלקח מחיר המקסימום, בשל התחרות בין קבוצות המסיעים כולל התחרות עם שירותי התחבורה הערביים, שגבו ב-10-20 אחוזים פחות.

עם הנפקת כרטיסי הנסיעה בתחבורה הציבורית גדל השימוש במעות. חברות ההסעות נזדקקו יותר מכל גוף אחר למטבעות לשם מתן עודף בעת קניית כרטיסי-הנסיעה. מאחר שבנק אנגלו פלסטינה לא עמד בביקוש. ביציקת כמות המטבעות שנדרשה הורשו חברות התחבורה הציבורית להנפיק בעצמן כסף נייר בשלושה ערכים 1, 2, ו-5 מיל (אחרי קום המדינה שונו ערכי הכרטיסים לפרוטות). קאופרטיב "דרום-יהודה" היה היחיד שהנפיק מטבע של 2 פרוטות. כסף הנייר התבלה מהר וגרם הפסד למשתמשים בו. ב-"דרום יהודה" לאחר האיחוד עם אגד ושחר, ניסו לפתור את בעיית העודף ע"י הנפקת כסף נייר שתרם להחזקת "מגן דוד אדום". הכסף היה בערך של 5 פרוטות. על צדו האחד היה מצויר מגן דוד אדום והמשפט "טוב לנסיעה בשירותי א.ש.ד.". הכסף הונפק ע"י מגן דוד אדום. איבודו או קריעתו גרמו מיידית לתרומה למד"א.

בזמן המאורעות הונפקו כרטיסים מיוחדים לצירוף בעבור לווי המכוניות. כן הונפקו כרטיסים, בולים להדבקה או חותמת מיוחדת עבור תרומה למיגון המכוניות והגנת הישוב.
חסר רכיב