חסר רכיב

חברת "כרמל"

כאשר החלו הגפנים לתת פרי, ביקשו בני רחובות למכור את תוצרתם ליקב של הברון רוטשילד בראשון-לציון, שהיה היחיד בארץ. בניגוד לראשון-לציון, שנוהלה על ידי פקידי הברון, רחובות היתה מושבה עצמאית, ומסיבה זו נתקלו בני רחובות בתחילה בקשיים במכירת תוצרתם. לוין אפשטיין וזאב גלוסקין, מראשי "מנוחה ונחלה", נסעו לפריס פעמיים לפגישה עם הברון רוטשילד (ב- 1884 וב-1886). הברון הסכים לקנות את ענביהם של איכרי רחובות, והתנה זאת בהקמתה של חברה שתשווק את יינות היקב ברחבי העולם. כך נוסדה בשנת 1896, חברת "כרמל".

זאב גלוסקין, מראשי "מנוחה ונחלה" וממייסדי "כרמל", כתב: "הברון קיים הבטחתו. ענבי רחובות נתקבלו ליקב בשנות תרנ"ה-תרנ"ו (1895-1894) כענבי ראשון לציון, והכורמים קיבלו תשלומיהם בסדר. נשארה עלינו ההתחייבות למלא דרישת הברון לדאוג למכירת היין...
מייסדי "מנוחה ונחלה" באו לידי הכרה: לייסד חברה של מניות למכירת יינות ראשון לציון, ראשית כל ברוסיה, ואם הדבר יצליח, לייסד אחר כך חברות כאלה גם בארצות אחרות".

לוין אפשטיין מונה לימים לעמוד בראש החברה, ובמסגרת תפקידו זה עזב את הארץ לארצות הברית, שם הקים סניף לחברת "כרמל". חברת "כרמל" תמכה ברחובות, ומימנה את הקמת מבנים בעיר, ביניהם ביה"ס הראשון, גן הילדים הראשון ובית העם.
חסר רכיב