חסר רכיב

מנוחה ונחלה

אגודת "מנוחה ונחלה" נוסדה בוורשה ביום ז' אדר תר"ן, יום רכישת אדמות דוראן. את האגודה ייסדה קבוצה של 'חובבי ציון' שביקשו לייסד מושבה בארץ ישראל, שלא תהיה תלויה בתמיכתו של הברון רוטשילד.
לאחר הקמתה נשלחו נציגיה לארץ ישראל וקנו חלק גדול מאדמות דוראן, ובכך הביאו לידי גמר מוצלח את עסקת רכישת הקרקע, שבה עסק חנקין והתאפשרה הקמתה של המושבה.

מייסדי מנוחה ונחלה עם מפת הנחלות של המושבה רחבות. וורשה, תרן - 1890
מימין לשמאל: ח' כהן, א"ז לוין אפשטיין, ז' גלוסקין, י' קפלן

מפה - מנוחה ונחלה

נציג האגודה אליהו זאב לוין אפשטיין הגיע לרחובות - עסק בהכשרה ובעיבוד החלקות שהיו בבעלות האגודה, ועמד במשך כ-10 שנים בראש ועד המושבה. לנציגי האגודה ברחובות היה רוב קולות בוועד המושבה, שכן חברות בוועד נקבעה לפי הבעלות על הקרקע, והאגודה היא שניהלה למעשה את רחובות בשנותיה הראשונות. שיתוף הפעולה בין אגודת "מנוחה ונחלה", שהשקיעה הון רב במושבה, לבין המתיישבים "היחידים", שהחלו להתיישב בה, הבטיח את קיומה של רחובות כמושבה עצמאית, שאינה סמוכה לשולחן נדיבים.

חברי האגודה נשארו בחו"ל, שכן תקנות האגודה אסרו על חבריה להתיישב ברחובות עד שכרמיהם יתנו פרי ויהיו בסיס כלכלי לבעליהם. ב-1897 הוחלט שהגיעה העת לחלק את החלקות של האגודה לחבריה, ובהגרלה, שנערכה בורשה, זכה כל אחד מ-33 מחבריה, שנותרו בה במהלך הזמן, בחלקו. גם לאחר מכן לא הייתה מוטלת עליהם חובה מיידית להתיישב ברחובות, אך היה עליהם להחכיר את נחלאותיהם ולעלות לארץ ישראל מאוחר יותר. גם בשלב זה המשיכה האגודה להתקיים וטיפלה בעיבודן של חלקות חבריה, שנשארו בחו"ל ובשמירה על האינטרסים שלהם.

עד 1914 הגיעו לרחובות כעשרה מחברי האגודה. מספר מועט התיישב במושבה מלחמת העולם הראשונה. כולם הפכו להיות איכרים במושבה. במשך הזמן חלק מאלה שנשארו בחו"ל מכר את נחלאותיו, חלק מחברי האגודה נפטר ויורשיהם הגיעו לרחובות והתיישבו בה או מכרו את נחלאותיהם.

רשימת חברי "מנוחה ונחלה":
אטלס שמעון, אייזנברג יעקב, בוכרסקי אלתר, בוסנשפילר דוד יוסף, בלוך פייבל נתן, ברוידא יעקב, ברזנר נתן, ברכות נחמן, ברנשטיין טוביה, גולדברג אברהם יצחק, גולדפרב יהושע, גלוסקין זאב, זק"ש אלברט, טייטלבוים משה מרקל, טרוקנהיים א"פ, כהן אלכסנדר, כהן מתתיהו, כצמן יהודה לייב, לוין אפשטיין אליהו זאב הלוי, ליחובסקי זאב, מוהליבר שמואל(גרש"ם), פדובה מרדכי, פורר יהושע, פייגנבוים, פיינשטיין ישראל יעקב, פלטנשטיין צבי, פרלמן יוסף, קורלינדסקי בצלאל, קפלן אליעזר, רוזנבלום לייב, רוזנבלום שטוקמן לייב, רוזנקרנץ נחמן, רפאלקס משה
חסר רכיב