חסר רכיב

בריכת המים הראשונה

עם חפירת הבאר החדשה ברחוב מנוחה ונחלה, נבנתה בקרבתה בריכת מים. הבריכה המרובעת היתה צמודה לבית הכנסת, חלקה חפורה בקרקע וחלקה מעליה.

ר' אפרים זק"ש, יהודי עשיר שעלה מארה"ב, התקין בכספו מכון מים במושבה ורשת צינורות מן הבריכה המרכזית לכל בית. מעשה זה הביא לשיפור באיכות החיים, הותקנו אמבטיות, מקלחות ומים זורמים בבית ובחצר.

ברבות הימים נהרסה הבריכה ונבנה במקומה מגדל מים גבוה, שיכול היה לספק את צרכי בתי המושבה שהתרבו וגבהו.

בריכת המים הראשונה
חסר רכיב