חסר רכיב

דורון - יישוב יהודי מתקופת המשנה והתלמוד

היישוב היהודי המזוהה עם רחובות הוא "דורון" – יישוב מתקופת המשנה והתלמוד, שתושביו התפרנסו בעיקר מכרמי גפנים וזיתים. ברחוב דונדיקוב, התגלתה בשנת 1976 גת לדריכת ענבים, המצטיינת בגודלה ובמורכבותה. בגלל גודלה מניחים החוקרים כי גת זו לא שימשה אדם פרטי, אלא היתה גת ציבורית, שכמוה הוזכרו כבר בתלמוד. הגת, כמו גם ממצאים אחרים, חיזקו בקרב החוקרים את הסברה כי כבר בתקופות קדומות היה בשטחה של רחובות יישוב יהודי.

"דורון" מוזכר בתלמוד הירושלמי, בו מסופר: "מעשה ברבי אבהו ורבי יוסי בן חנינא ורבי שמעון בן לקיש עברו על כרם דורון. הוציא להם האריס אפרסק אחד. אכלו הם וחמוריהם והותירו... לאחר ימים עברו שם. הוציא להם שניים שלושה בתוך ידו, אמרו לו: מן האילן הזה אנו רוצים. אמר להם: ממנו הוא. וקראו עליו: ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה" (ירושלמי, פאה, ז, ד).

מאות שנים התקיים היישוב עד שנעזב או נהרס.


חסר רכיב