חסר רכיב

ביטחון והגנה - עשור שלישי - 1920-1910

רקע
הצורך בשמירה עברית צמח כבר בתחילתה של העלייה הראשונה. במושבות פעלו השומרים הראשונים- אברהם שפירא בפתח תקווה, שהיה ממקימי השמירה העברית בכל הארץ. לוגר, שנפל על משמרתו בגדרה, לוליק, שנדד בין המושבות ועוד. תחת השומרים האלה, מונו שומרים ערבים מקומיים, בדווים, צ'רקסים ומוגרבים.

נגד שמירה כזו, שלא מנעה את מכת הגניבות, קמו אנשי העלייה הראשונה וקראו לשמירה עצמית. בתרס"ז (1907) קמה חבורת צעירים מבין חברי "פועלי ציון ", שהחליטה לעשות מעשה, והקימה אגודה לשמירה בשם "בר גיורא" . בתרס"ח (1909) הונח בסג'רה, היסוד לאגודת "השומר" . חברי הארגון שאפו לשלב בין רעיון העבודה וההתיישבות לבין השמירה וההגנה. הם היו כוח המגן המאורגן הראשון של היישוב והיוו את הגרעין להקמת ארגון 'ההגנה'

עוד בנושא:
כניסת "השומר" לרחובות
תקרית זרנוגה (השנייה) והמשפטחקר וכתב - יהודה בן בסט
חסר רכיב