חסר רכיב

רוזנבלום דב

השתתף באסיפה הראשונה.שייך ל"יחידים".

שימש כנפח במושבה - וכינויו היה - "ברל'ה הנפח".

היה בין הרוכבים שקיבלו את פניו של הרצל בביקורו בארץ ב- 1898.
חסר רכיב