חסר רכיב

ד"ר שאול טשרניחובסקי

לאחר שהודיע רופא המושבה, ד"ר פוחובסקי על רצונו לעזוב את המושבה ולסיים בה את עבודתו, התכנס בכסלו תר"ע, ועד המושבה לדון במועמדים לקבלת המשרה.

שמות שני מועמדים עלו לדיון בישיבה: אחד מהם היה הד"ר טשרניחובסקי, שברבות הימים היה למשוררנו הלאומי. הוחלט בוועד להביא בפני האסיפה הכללית של בני המושבה את דבר מועמדותו של ד"ר טשרניחובסקי, כדי לשמוע ממספר אנשים איזה מגרעות יש במועמד, ולשאול לדעתם במי לבחור.
האסיפה הכללית שהתקיימה בערב נר ראשון בחנוכה, תר"ע , דווח באסיפה לבני המושבה על מספר מכתבי המלצה מאודאסה, המהללים את ד"ר טשרניחובסקי כרופא מצוין, היודע פרק ברפואת עיניים, תחום שהיה בו צורך באותם ימים במושבה, אולם יש סיבה שמעכבת את ועד המושבה לקבל אותו כרופא המושבה. "לא ידוע לנו בברור אם נכון הדבר או לא, כן יש לנו קנדידט אחר הד"ר מוקלר מאופא" שמסכים לתנאים שהציג לו ועד המושבה.

הוועד ביקש מהנאספים להמליץ לו כיצד לנהוג- האם לחכות מספר חודשים לד"ר מוקלר, עד שיסיים את השתלמותו ברפואת עיניים, ולהישאר תקופה מסוימת בלי רופא, או להציע לקבל את מועמדותו של ד"ר טשרניחובסקי אשר ידוע כי הוא רופא מצוין.

האדון מינקוב הביע דעתו ונימק אותה, כי צריך לקבל את ד"ר טשרניחובסקי, וכי אינו מאמין כי השמועה אודותיו נכונה. האדון גורודיסקי הציע כי הוועד יבדוק האם נכונה השמועה או לא, ואם נכונה היא בשום אופן אי אפשר לקבלו. לדעתו זו הצטרפו דוברים נוספים מקרב הנאספים. האדון מקוב ציין בפני הנאספים כי עדיין לא התקבלה כל הצעה ישירה מד"ר טשרניחובסקי ולא ידוע אם יסכים לתנאים שלנו או לא, ואולי גם אין באפשרותו לבוא למושבה. לבסוף, הוחלט באסיפה לקבל את ההצעה שאין לקבל את ד"ר טשרניחובסקי לרופא המושבה, אם יתברר כי נכונה השמועה. כדי לברר זאת יכתוב הוועד להה' לווינסקי ואם לא נכונה השמועה יתבקש לבוא איתו בדברים, כדי להתקשר עם המושבה.

בפרוטוקול המושבה נמנעו לציין את תוכנה של השמועה אודות משוררנו הלאומי. כתבה בעיתון "הצבי" חשפה את הסיבה -" אומרים עליו, על טשרניחובסקי, כי הוא גר או יש לו אישה נכרית".

שבועיים מאוחר יותר, צוין בפרוטוקול המושבה כי מועמדותו של המשורר טשרניחובסקי הוסרה, כי לא יכול היה להתחייב על מועד הגעתו למושבה -"...ויען כי אי אפשר שתישאר המושבה בלי רופא דן הוועד על שאר הקנדידטים אשר שלחו לנו את הקנדידטורה שלהם ועם תעודות..." (פרוטוקול 515 משבט התר"ע ינואר 1910) .

שאול טשרניחובסקי, משוררנו הלאומי, נשאר ברוסיה, ועלה לארץ רק בשנת 1931. כך, קמה לה מהומה על מאומה, אלא שממנה ניתן אולי ללמוד משהו על פתיחותם של בני המושבה, באותם ימים, לקבל את הזר והשונה, לחברתם.

מקורות:
פרוטוקולים בארכיון המושבה, משנת תר"ע: ועד המושבה, מספר 506, 515, אסיפה כללית 136
כתבה בעיתון "הצבי" מיום כ"ה כסלו, 12 בדצמבר 1909.
חסר רכיב