חסר רכיב

פרסומי הארכיון

ארכיון רחובות רואה חשיבות רבה במחקר היסטורי הנסמך על חומרי הארכיון.
לאורך השנים הארכיון מקדם מחקרים ופרסומים הנוגעים להיסטוריה המקומית.

רשימת הפרסומים של ארכיון רחובות:
מערכת החינוך במושבה רחובות מייסודה ועד תום מלחמת העולם הראשונה, ד"ר עמיעד ברזנר
מאה בתים ברחובות, ד"ר ברוך רביד
המושבה רחובות, בית לגרעיני התיישבות 1950-1917, יהודה בן בסט

ידיעות ופרסומים בעיתונות ובכתבי עת
היקב ברחובות - ספטמבר אוקטובר 2020
חסר רכיב