חסר רכיב

שמות ה"יחידים"

בשם "יחידים" כונו המתיישבים הראשונים במושבת רחובות, שלא היו מאוגדים במסגרת אגודת "מנוחה ונחלה", ושהיו בעלי חלקות חקלאיות במושבה. חלקם רכש אותן מיהושע חנקין, חלק אחר רכש עודפי קרקע מאגודת "מנוחה ונחלה" וחלק נוסף רכש קרקע שנמכרה מיחידים, שעזבו את רחובות.

ה"יחידים" נחלקו לתושבי פנים, שהתיישבו ברחובות ובנו בה בתים, ולתושבי חוץ, שהיו בעלי קרקעות שלא התגוררו ברחובות.

החלוקה בין "יחידים" לבין אגודת "מנוחה ונחלה" איבדה את משמעותה הראשונית ב-1897, שכן בשנה זו נמסרו החלקות, שאגודת "מנוחה ונחלה" עיבדה עד אז במרוכז, לבעלות חבריה, ומשלב זה הם שילמו את מסי המושבה שלא דרך האגודה, כפי שהוטל על ה"יחידים".

רשימת ה"יחידים" (סה"כ 49 במספר) בשנים הראשונות לקיומה של רחובות:
אבולפיה סלים, אהרונוביץ' (אהרוני) הלל, אייזנברג אהרון, אפל צבי, אפשטיין חיים, גולדין שלמה הלוי, גורדון זאב, גורודיסקי שמואל, גורודיסקי יצחק, גרייב אברהם, גרינברג שמעון, דונדיקוב אברהם יהושע, היילפרין, הרשנזון אברהם משה הלוי , ויינר יוסף , יוספזון (יוסיסוב) יהודה, לייב, יעקובזון מרדכי, יפה חיים יצחק, כהן גוסטב, כהן צבי, כהן שלמה, לבקוביץ רפאל הלל, לוין זלמן , ליפשיץ בן ציון, מינקוב יהודה, מינקוב מיכאל, מירנסקי פייבל, מקוב בתיה, מרגולין יוסף מרדכי, נחומזון יהושע, סוכובולסקי (דנין) יחזקאל , סמילנסקי משה, שלמה זלמן פודלישוק, פרנק יצחק, צינמון לייב, קאהן צבי, קליינר צבי (הרשל), קנטור ישראל, קנטרוביץ' ניסן, קריינס דוד, קרלינסקי יעקב , רוזן לייב, רוזנבלום אסתר, רוזנבלום דב , רוזנבלום יהודה לייב, רטשקר חיים, ריבוצקי שמואל , ריינשטיין משה, שקולניק אנשל
חסר רכיב