חסר רכיב

המשתתפים באסיפה הראשונה

האסיפה הכללית הראשונה של המושבה רחובות התכנסה בי"ט כסלו תרנ"א (1.12.1890).
בישיבה השתתפו 16 ממייסדי המושבה – 15 גברים ובתיה מקוב. האסיפה התקיימה בבית הראשון שנבנה במושבה - ביתו של יהודה לייב יוספזון (יוסיסוב). משתתפי האסיפה דנו באופן בחירת ועד למושבה, משך כהונתו ומספר חבריו.

בישיבה זו נבחר ועד בן 5 חברים: 3 נציגי "מנוחה ונחלה" ( אהרון אייזנברג, שלמה גולדין ואליהו זאב לוין-אפשטיין שנבחר לראשות הוועד) ו-2 נציגי "היחידים" (אברהם יהושע דונדיקוב ויעקב קרלינסקי). כמו כן נבחרו 2 סגנים:צבי קליינר ושמואל גורודיסקי.

שמות המשתתפים באסיפה הראשונה (סוכובלסקי דנין לא נכח באסיפה, והוא יוצג ע"י אהרון אייזנברג):
אייזנברג אהרון, בורשטיין משה, גולדין שלמה הלוי, גורודיסקי שמואל, דונדיקוב אברהם, יהושע, יוספזון יהודה לייב (יוסיסוב), כהן שלמה, לבקוביץ הלל רפאל , לוין אפשטיין אליהו זאב, מקוב בתיה, סוכובלסקי (דנין) יחזקאל, צלליכין יהודה (אידל), קליינר צבי (הרשל) , קנטור ישראל, קנטרוביץ' ניסן, קרלינסקי יעקב, רוזנבלום דב
חסר רכיב