חסר רכיב

בית דונדיקוב

בית דונדיקוב עומד בראש הגבעה של חרבת דוראן ההיסטורית, לצד רחוב יעקב, הרחוב הראשון של המושבה רחובות.
היה זה הבית השלישי במושבה, והוא נבנה על ידי אברהם יהושע דונדיקוב, ממייסדי רחובות.

בית דונדיקוב עמד בלב חצר רחבת ידיים, שהיתה מכוסה מרבד של פרחי בר, שדירת עצי אקליפטוס ודקל וושינגטוניה. השטח השתרע עד רחוב בנימין. חומת אבני כורכר הקיפה את הבית. במרכז היתה אורווה. עליית הגג של הבית שמשה מגורי פועלים בשנותיה הראשונות של המושבה.

דונדיקוב נפטר כעבור שלוש שנים ובמקום המשיכה לגור אלמנתו גוסיה, עם שתי בנותיה אסתר ונחמה ועם אביה יעקב קיפניס, אחיה ובני משפחתה.

בארבעים שנותיה הראשונות של רחובות ניצב בראש הגבעה פעמון המושבה (לכן כונתה הגבעה "גבעת הפעמון"). הפעמון היה חלק חשוב בהווי המושבה. הוא קרא בצלצוליו להתחלת העבודה ולסיומה, לאסיפה, לכיבוי שריפה, להתגוננות מפני מתקפה, לחתונה או לכל מקרה חשוב שהתרחש. ליד הפעמון עמד צריפון קטן ובשנים הראשונות חולק כאן הדואר לתושבי המושבה, מבעד לאשנב מיוחד.

בקצה הנחלה, בסמוך לרחוב יעקב, היה מבנה קטן. המבנה היה במקור חנות אריגים של יהודה מינקוב. בימי מלחמת העולם הראשונה שכן במבנה בית השומרים. בשנות המאורעות (1929, 1939-1936) שכן בו מטה ארגון "ההגנה".

בבית דונדיקוב חי בעשרים שנות חייו האחרונות משה סמילנסקי. לאחר פטירת אשתו צלה ב- 1933 הוא נשא לאישה את אסתר דונדיקוב, ועבר להתגורר בביתה. כאן המשיך את פעילותו הענפה בה עסק משך כארבעים שנה בביתו שברחוב יעקב 27 : ניהול עניני התאחדות האיכרים שסמילנסקי היה נשיאה, פגישות בענייני היישוב שסמילנסקי היה ממנהיגיו, ענייני ה"הגנה", תוכניות לגאולת הקרקע וכתיבת מאמריו וספריו הרבים.

הבית נמצא ברחוב יעקב 32, וכיום משמש כמוזאון וגלריה עירונית.

בית דונדיקוב - מראה מהעבר
חסר רכיב