חסר רכיב

בתי חולים ברחובות

בחלק זה יובאו סיפורם של בתי החולים שהוקמו (או שניסו להקימם) ברחובות לאורך השנים:
בית חולים פרטי
בית חולים מרכזי למושבות יהודה
בית חולים פרטי ליולדות- ישע
בית חולים אזורי לשעת חירום

חלק זה נחקר ונכתב ע"י צביקה תדמור
חסר רכיב