חסר רכיב

שלמה הלוי גולדין

נולד ב – 1860 לחסיה ליבא וליעקב הלוי. נפטר בט"ו חשון תרפ"ג (06.11.1922)

היה מחברי "מנוחה ונחלה", שימש כגזבר של האגודה, והיווה יחד עם אהרון אייזנברג ולוין אפשטיין את הרוח החיה שלה.

השתתף באסיפה הכללית הראשונה, והיה מבין החותמים על "ספר הברית".

חבר הוועד הראשון במושבה.

מייסד ועד הכורמים.
חסר רכיב