חסר רכיב

"מנוחה ונחלה" והיחידים

חלומם של אהרון אייזנברג ושל "היחידים" שהצטרפו אליו, להקים מושבה יהודית על אדמות דוראן, השתלב בחלומם של קבוצת יהודים מוורשה. הקבוצה, שהתאגדה לחברת "מנוחה ונחלה", שאפה להקים ולנהל מושבה עצמאית, שלא תהיה זקוקה לתמיכתו של הברון רוטשילד. הארגון והתכנון המדויקים, שאפיינו את הקבוצה, וממונם הרב, הפכו את החלום למציאות. הם רכשו חלק ניכר מאדמות רחובות, וביחד עם "היחידים", הקימו את רחובות, שהפכה לאחת מהמושבות הבולטות בארץ.

עוד בנושא:
הקמת חברת "מנוחה ונחלה"
מנוחה ונחלה" וה"יחידים" רוכשים את אדמות דוראן
תקנות "מנוחה ונחלה" וספר הברית
חסר רכיב