חסר רכיב

הרפואה במושבה

הצורך בהימצאותו של רופא במושבה נולד עם בואם של המתיישבים הראשונים לרחובות. בשנת תרנ"א (1891), שנה לאחר יסוד המושבה, מנתה אוכלוסיית המושבה 314 נפשות- 34 משפחות של איכרים ובעלי מקצועות אחרים (114 נפשות) ו- 200 פועלים רווקים. מחסור באמצעים כספיים מנע מבני המושבה את היכולת להביא רופא ולו במשרה חלקית. לכן, כשנזקקו בני המושבה לשירותיו של רופא נאלצו להגיע למושבת הברון ראשון- לציון, ליפו ולעתים אף לירושלים.

אנשי ועד המושבה ראו חשיבות ונתנו עדיפות לקיומם של שירותי רפואה וסניטציה, הקמתם ואחזקתם של "מוסדות" הרפואה; רופא, רוקח, מיילדת ואחות, מרפאה, בית מרקחת, בית חולים. זאת, למרות מצבם הכלכלי הקשה של בני המושבה ולא מעט משברים שפקדו אותה. אנשי הוועד לא חסכו מאמצים כדי להביא למושבה את מיטב הרופאים ולתת מענה לצרכיהם הרפואיים של תושביה.

במהלך 50 השנים, 1890- 1940, מילאו את משרת "רופא המושבה" ששה רופאים ומרפא- רוקח אחד, מתוכם, 17 שנים (מ- 1890- 1907) לא היה רופא קבוע למושבה, למעט שנה אחת, בה פקד את המושבה רופא, רק פעם אחת בשבוע. ראוי לציין, כי הרופאים, בעלי המשרה שמונו ל"רופא המושבה", היו מעורבים בחיי המושבה והנעשה בה, ותרומתם היתה רבה גם בתחומי התרבות והחברה של רחובות.

רשימת רופאי המושבה לפי סדר כרונולגי של פעילותם ברחובות:
ד"ר אהרון מאיר מזי"א 1900-1899
ד"ר אריה פוחובסקי 1910-1907
ד"ר אליקים ויצברג 1910 (חודש אחד בלבד)
ד"ר אברהם צבי מוסקוביץ 1916-1910
ד"ר שמעון אנטין 1923-1916
ד"ר חנניה פיינשטיין 1923
ד"ר בן ציון זאב וינשל 1924-1923
ד"ר אהרון מרשוב 1966-1924

רופאים נוספים ששירתו ברחובות בשנות השלושים, הארבעים והחמישים:
ד"ר אבלס ואלטר
ד"ר בלוך בריינה
ד"ר בן דור חנן
ד"ר גולדבלום היינץ
ד"ר גונדרס קורט
ד"ר גורוביץ אריה
גלזר משה אלפרד
ד"ר גלטנר אליעזר
ד"ר דודזון ואלטר
ד"ר דים זאב יונס וולף
ד"ר דרבאום ישעיהו
ד"ר חוצן שלמה
ד"ר טוגנדרייך גבריאל
ד"ר יואל ארנסט
ד"ר יונס וולטר
ד"ר יונס לוין זלמה שלומית
ד"ר כהן הוגו
ד"ר לוינסון קורט
ד"ר ליטבק שמואל
ד"ר מוזס הרטה ויעקב
ד"ר נאכט אלברט אברהם
ד"ר פביאן רפאל
ד"ר פרבר אריקה

רשימת הרוקחים ואחיות במושבה:
הרוקח אליעזר הרבבסקי - הרוקח הראשון
הרוקח חיים שלמה רובוביץ 1918-1909
הרוקח יצחק אריה רובוביץ 1919-1918
הרוקח שמואל יעקב רופמן
הרוקח יהושע קליבנר
הרוקח שמואל מרדכי ברק
הרוקחת מרים (מניה) לוין

סקירה היסטורית רחבה על רופאי המושבה - כאן

חקר, כתב וערך את החלק העוסק ברפואה באתר: צביקה תדמור
חסר רכיב